Landbrugsarealet til Erholm

Landbrugsarealet til Erholm og Søndergårde er på i alt ca. 380 hektarer, hvoraf de 70 hektar er tilplantet med juletræer. Arealet ligger samlet, omgivet af skoven, og drives i dag af Erholm Slot som landbrug med økologisk planteavl. Svinestaldene er p.t. udlejet.

Landbrugsarealet til Erholm og Søndergårde

Det meget kuperede terræn, hvis højeste punkt er Dorthebjerg Møllebakke (85,4 m) er skabt af den sidste istids seneste fase for ca. 12.000 år siden, hvor isen ikke længere skurede hen over området, men lå stille og smeltede som dødis.

Landbrugsarealet er et meget karakteristisk dødis-landskab, som kan kendes ved at meget humusholdige bestanddele er faldet til bunds i de lave arealer, som i dag er mose og tørvemoser.

På de høje arealer er der til gengæld grovere materialer, som har været for tunge til at smeltevandet kunne skylle dem væk. Disse forhold har skabt et landbrugsareal, hvis kvalitet er meget svingende. F.eks. er der på en enkelt mark mærkbar forskel på jordens kvalitet i dens højeste og laveste punkt.

Landbrugsareal

  • Aftale om modtagelse af husdyrgødning
  • Leje af stalde

Kontakt
DriftslederJan Cederfeld
Tlf.: 64432332
jic@erholm.dk

Engene - arealer til afgræsning

Neverkær er et naturligt højmoseareal på ca. 75 hektarer, og udgør hovedparten af Brænde Ådal på det sted, hvor den naturligt er bredest. I 1997 indgik Erholm en 20 årig kontrakt med Fyns Amts Natur- og Miljøafdeling om naturgenopretning af området.

Dette indebar, at afvandingsforholdene ændredes, således at det tidligere kunstigt drænede område kunne føres tilbage til den naturlige tilstand og udlægges til vedvarende græs. For at undgå at græsarealet naturligt "springer i skov", er engene siden blevet afgræsset.

Vi kan tilbyde: Leje af areal på engene til afgræsning af dyr.

Kontakt
Jan Cederfeld
Tlf. 64432332
jic@erholm.dk