Om Erholm

Navnet Erholm kommer af det gamle danske ord for ahorn, nemlig ær. Selve navnet betyder "Holmen med bevoksning af ær".

Historie

Erholms tidlige historie kan føres tilbage til 1500-tallet, hvor der dengang var tale om en mindre gård. Det nuværende Erholms historie begynder først i 1720, hvor den 70-årige enke Karen Borchenfeldt til Erholm giftede sig med den 30 år yngre krigskommisær Andreas Simonsen. Han testamenterede i 1733 Erholm til sin bror, konferensråd og amtmand Hans Simonsen, som blev den, der samlede godset - bl.a. ved at købe den nærliggende Søndergårde af Weddelsborg Gods i 1759.

Siden har landbrugets historie - med dets udvikling, mekanisering og specialisering - også været Erholms historie. Fra det store antal landarbejdere, skovarbejdere, tjenestefolk, kuske, gartnere for 200 år siden, til i dag, hvor en håndfuld effektive medarbejdere med deres land- og skovbrugsmaskiner klarer alt arbejdet.

Erholm er fulgt med tiderne - både når de har været gode og mindre gode for landbruget - og er i dag et familie-aktieselskab, bestående af Erholm og Søndergårde hovedgårde, som tilsammen dækker 380 hektar ager, 561 hektar skov, 80 hektar eng og endelig 45 hektar park, tjenestehuse mv. Skoven drives af Anders Cederfeld de Simonsen og landbruget drives af Jan Cederfeld de Simonsen.

Parken

Erholm Hovedbygning skal ses i samspil med den omgivende park, som er blandt de bedst bevarede herregårdsparker i engelsk romantisk-landskabelig stil.

Den blev anlagt af Kgl. Haveinspektør, landskabsgartner Tyge Rothe, som i 1850-54 fik de bedste betingelser for at skabe en af den tids smukkeste romantiske landskabshaver.

Det kuperede og rigt varierede nordfynske landbrugsland blev med stort talent udnyttet og inddraget i arbejdet med at skabe et sjældent smukt haveanlæg, hvis kurvede plæner og stier, smukke søer og kanaler og markante bevoksninger af karakterfulde danske og sjældne udenlandske træarter tilsammen skaber en varieret helhed af farver, lys og forskellige skyggevirkninger.

Der er offentlig adgang til have mod en betaling på 20 kr, der går til at passe haven

Fotografering til bryllup etc. i parken

Det er naturligvis tilladt at tage bryllupsbilleder etc. de steder i parken, der offentligt tilgængeligt, dog kun mod betaling kr. 500. 

For nærmere aftale, skriv til
Jan Cederfeld, 
jic@erholm.dk.