Generelt om skoven

Erholm skovbrug har et træbevokset areal på 581 hektar, som fordeler sig på 6 skove. Af det samlede areal udgør ca. 60 % bøg, eg og andre løvtræarter mens 40 % er rødgran og andre nåletræarter.

Om skoven

Skoven har grundet geologiske oprindelse, meget varierende jordbunds- og terrænforhold. Jordbundens gode vandbevægelse er ideel for mange træarter. Samtidig er terræn- og jordbundsforholdene medvirkende til, at skoven er meget alsidig med mange træarter og mange forskellige urter.

Skoven producerer træ til møbler, gulve, bygningstræ og mange andre formål. Ligeledes er enkelte af skovens bevoksninger blevet kåret med henblik på frøavl. Den største del af frøene sælges til planteskoler, hvorved Erholm Skovbrug er leverandør af plantemateriale til andre skove i ind og udland.

Desuden produceres der årligt 150 tons pyntegrønt, hovedsageligt af arterne Nobilis og Nordmannsgran og der produceres årligt 25.000 stk. juletræer, størstedelen af denne produktion eksporteres.

Desuden sælges der brænde, pæle og grønt til æresporte ved henvendelse til skovfoged@erholm.dk.

Fra Erholm skovbrug køres der maskinstation med udslæbnings traktor, kranvogn minilæsser og forskellige sprøjter samt række gående maskiner til kulturpleje..

Træsalg

Jordbundsforholdene i erholm skovene gør det muligt at producere højkvalitets træ til finér skæring, møbelindustri samt tømmer og andet bygningstræ mm.

Størstedelen af træet afsættes til danske savværker samt til eksport. Ligeledes sælges der mindre partier til private m.m.

Henvendelse vedr. salg til skovfoged@erholm.dk

Brænde

De fleste er klar over, at det er billigere at fyre med brænde frem for andre energikilder. Mange elsker naturoplevelsen ved at samle træet selv, andre nøjes med kontakten med skoven ved at købe det og køre det hjem.

Der er udover prisen andre fordele ved at anvende træ som energikilde, bl.a, er brænde også en god ide for miljøet. Træ er et CO2 neutral brændsel. Det betyder at man ikke øger drivhuseffekten ved at bruge træ som brændsel i modsætning til olie, kul og andre fossile energikilder.

Ønskes der gode råd om brænde klik her

Der kan købes færdig brænde, eller træ som skal afkortes og flækkes. Du kan også købe træ, som ligger i skovbunden, hvor skovarbejderne har fældet det eller du kan få lov til selv at fælde det. Prisen er afhængig af hvilken type man vælger. Jo mere arbejde du selv lægger til, jo billigere er det.

Brænde og varme

Brænde og varme - skoven har det!uddrag fra folderen med samme titel udgivet af Dansk Skovforening- Tilladelse indhentet 2. oktober 2000.

 • ‍Træ som brændsel
 • Fyring med brænde
 • Opmåling af brænde
 • Tørring af brænde
 • Træarternes egenskaber
 • Danmark får mere skov - og træ
 • Træ - et råstof i naturligt kredsløb
 • Træ som brændsel

Træ har store fordele som brændsel:Energien i træet stammer fra solen. Brænde er derfor vedvarende energi. Opvarmning med træ giver ikke drivhuseffekt. Drivhuseffekt opstår derimod ved afbrænding af energikilder der hentes op af jorden: kul, olie og gas.

Der er rigeligt med træ i de danske skove. Der kommer endda mere til hvert år end der tages ud til brænde og andre træprodukter. Brænde laves især af træ fra tyndinger i skovene. Disse tyndinger er gavnlige for skovenes sundhed og udseende, og de er nødvendige for senere at kunne producere kvalitetstræ til for eksempel tømmer og møbler.

Derfor gavner det både miljøet og de danske skove at fyre med brænde.

Men Husk: Brændet skal være tørt. Ellers går miljøvenligheden, fornøjelsen og husholdningsbudgettet op i røg.

Juletræer

Erholm Skovbrug har specialiseret sig i produktion af juletræer. Der produceres juletræer af arterne nordmannsgran og rødgran. Erholm Skovbrug dyrker juletræer både i skoven og på agerjord. Der benyttes får af racen shropshire til afgræsning af kulturene, dette bl.a. for at dyrke juletræerne mere miljøbevidst.

Der sælges juletræer i størrelsen fra 1 til 10 meter.Der sælges juletræer på slottet i de tre weekends inden jul. Ved salg af mere end enkeltvis og ved torvetræer bedes du henvende dig til skovfoged@erholm.dk

Pyntegrønt og juletræer

Erholm Skovbrug har specialiseret sig i produktion af pyntegrønt. Der produceres årligt ca., 120 tons, hvor af størstedelen er nobilis og nordmandsgran. Derudover produceres der også pyntegrønt af arterne Rødgran, Cypres og Toupsis.

Hovedparten af produktionen går til eksport, men Erholm skovbrug leverer også pyntegrønt til kirkegårde og private.Vi sælger minimum 100 kg ad gangen.Hvis du ønsker at købe eller høre nærmere om prisen kontakt skovfoged@erholm.dk.

Entreprenør/maskinstation

 • Valmet 6600 med 600 dækmintering Pris / time
 • Lofttang, kvasskubber, tågesprøjte 400,- kr./time
 • Kranvogn 525,- kr./timeFrandsgård spil 450,- kr./time
 • Transporttid for alle maskiner 300,- kr./time
 • Silvatec rækkegående sprøjte og gødningsudlægger 300,- kr./time eller tilbud
 • Silvatec stabklipning Tilbud gives
 • MINI læsser m. pallegafler eller overfaldsgreb
 • Eller leje af maskinen 250,- kr./time800,- kr./dag